Apa Itu Penyata Modal atau Capital Statement
Adila 130 - Tue 28/Nov/2023 8:36am
Apa itu Penyata Modal atau Capital Statement

Saya senaraikan dahulu topik berkaitan dengan Capital statement

1. Siapa yang perlu menyediakan Penyata Modal atau Capital Statement
2. Bagaimana menyediakan Penyata Modal atau Capital Statement
3. Adakah wajib menyediakan Penyata Modal atau Capital Statement
4. Apa yang perlu di masukkan di dalam Penyata Modal atau Capital Statement

Penyata Modal, yang juga dikenali sebagai “Capital Statement” dalam Bahasa Inggeris, merupakan satu alat yang digunakan oleh Lembaga Hasil Dalam Negeri (LHDN) di Malaysia untuk mengesan potensi penurunan cukai yang dilaporkan oleh individu. Penyata modal terdiri daripada dua borang utama:

1. CP102 – Penyata Perbelanjaan Peribadi dan Persendirian, Pendapatan dan Pendapatan

2. CP103 – Baki Harta dan Liabiliti pada Akhir Tahun Individu

Secara typikal, individu perlu menyediakan kedua-dua penyata ini untuk tempoh lima tahun, termasuk “tahun asas” – yang merujuk kepada baki permulaan harta dan liabiliti individu.

Penyata Modal biasanya digunakan untuk mengawal dan memastikan kesahan dan ketepatan jumlah pendapatan yang dilaporkan kepada LHDN oleh individu. Ini adalah satu alat penting dalam pematuhan cukai dan menentukan bahawa individu membayar cukai yang sepatutnya berdasarkan pendapatan mereka.

Penyata Modal atau Capital Statement
Article – https://perwarisanperniagaan.com/capital-statement/

Siapa yang perlu menyediakan Penyata Modal atau Capital Statement
Penyata Modal atau Capital Statement perlu disediakan oleh beberapa kumpulan individu tertentu yang menjadi sasaran pemantauan dan audit cukai. Ini termasuk:

1. Individu Berkekayaan Tinggi: Individu dengan kekayaan yang signifikan dan pendapatan tinggi.

2. Pengarah, Pemegang Saham, CEO, CFO, dll. Syarikat yang Disiasat: Individu yang memegang jawatan utama dalam syarikat yang sedang disiasat oleh pihak berkuasa cukai.

3. Individu yang Mempunyai Peningkatan Perbelanjaan Mendadak: Individu yang membuat pembelian yang besar, seperti aset bernilai tinggi, barangan mewah, atau pelaburan yang ketara.

4. Individu yang Menunjukkan Gaya Hidup Mewah: Individu yang kelihatan hidup secara mewah dan menghabiskan dengan jumlah besar, contohnya, melalui percutian mewah yang diabadikan di media sosial atau sumber lain.

5. Individu dengan Akaun Bank Luar Negara: Khususnya individu yang terlibat dalam transaksi besar yang melibatkan pemindahan dana masuk atau keluar Malaysia.

6. Maklumat yang Diberikan kepada LHDN Melalui Pemberi Maklumat (Whistleblowers) : Laporan atau maklumat yang diberikan oleh pihak ketiga yang bimbang tentang potensi penyalahgunaan cukai.

Jadi, individu dalam kumpulan ini biasanya akan diminta oleh LHDN untuk menyediakan Penyata Modal sebagai sebahagian daripada proses pematuhan cukai dan audit.

Bagaimana menyediakan Penyata Modal atau Capital Statement
Penyediaan Penyata Modal atau Capital Statement adalah satu tugas yang rumit dan memerlukan perhatian terperinci kepada butiran kewangan individu. Berikut adalah langkah-langkah umum yang perlu diambil untuk menyediakan Penyata Modal:

1. Pengumpulan Dokumen Kewangan:

Kumpulkan semua dokumen kewangan yang diperlukan, seperti penyata bank, bukti pembayaran, perjanjian pinjaman, dan sebarang rekod berkaitan dengan pendapatan, perbelanjaan, aset, dan liabiliti. Ini termasuk maklumat untuk diri sendiri dan juga pasangan jika berkenaan.

2. Identifikasi Aset dan Liabiliti:

Kenalpasti dan senaraikan semua aset dan liabiliti anda, termasuk harta benda seperti hartanah, saham, dan harta bergerak, serta liabiliti seperti pinjaman, kad kredit, dan liabiliti lain.

3. Catat Pendapatan dan Perbelanjaan:

Rujuk penyata bank dan rekod transaksi kewangan untuk mencatat semua pendapatan dan perbelanjaan yang berkaitan. Pastikan untuk merakamkan dengan teliti maklumat ini.

4. Hitung Baki Aset dan Liabiliti:

Tentukan baki akhir harta dan liabiliti anda untuk tempoh yang dinyatakan dalam Penyata Modal. Ini melibatkan pengiraan yang teliti dan pendaftaran setiap perubahan yang berlaku.

5. Kemaskini Maklumat Ke Aplikasi/Formulir:

Isikan semua butiran yang diperlukan dalam formulir atau aplikasi yang diberikan oleh Lembaga Hasil Dalam Negeri (LHDN). Pastikan bahawa semua maklumat yang disediakan adalah tepat dan terperinci.

6. Gunakan Perkhidmatan Profesional:

Ramai individu memilih untuk mendapatkan bantuan profesional untuk menyediakan Penyata Modal kerana prosesnya sangat rumit. Pengurus Penyata Modal atau penasihat cukai yang berpengalaman dapat membantu menyusun maklumat dengan teliti dan memastikan pematuhan cukai.

7. Hantar Penyata Modal:

Selepas Penyata Modal disediakan, ia perlu dihantar kepada LHDN mengikut tarikh yang ditetapkan. Pastikan untuk merujuk kepada panduan yang diberikan oleh LHDN mengenai cara penghantaran dan sebarang dokumen sokongan yang diperlukan.

8. Rujuk kepada Panduan Resmi:

Semasa menyediakan Penyata Modal, rujuk kepada panduan resmi yang dikeluarkan oleh LHDN untuk memastikan pematuhan cukai yang betul.

9. Pantau Kemaskini dan Pindaan:

Pantau perkembangan kewangan anda dan kemaskini Penyata Modal secara berkala, biasanya setiap tahun. Ini akan membantu memudahkan proses pematuhan cukai dan melindungi diri daripada potensi masalah cukai di masa akan datang.

Adakah wajib menyediakan Penyata Modal atau Capital Statement
Pada masa ini, penyediaan Penyata Modal atau Capital Statement tidak diwajibkan secara rasmi oleh undang-undang cukai di Malaysia. Ini bermakna individu tidak diwajibkan untuk secara automatik menyediakan Penyata Modal setiap tahun.

Walau bagaimanapun, adalah disyorkan dan merupakan amalan baik untuk menyediakan Penyata Modal secara berkala. Terutamanya bagi individu yang mungkin menjadi sasaran audit cukai, penyediaan Penyata Modal secara berkala boleh membantu:

1. Mengenalpasti Risiko Kewangan: Penyediaan Penyata Modal membantu individu mengenalpasti risiko kewangan dan menguruskan aset serta liabiliti dengan lebih berkesan.

2. Pematuhan Cukai: Ini membantu individu untuk mematuhi undang-undang cukai dan memastikan bahawa pendapatan mereka dilaporkan dengan tepat.

3. Memudahkan Audit: Jika individu terlibat dalam audit cukai, penyediaan Penyata Modal yang dikemaskini secara berkala boleh menjimatkan masa dan usaha semasa proses audit.

4. Pemantauan Kewangan Peribadi: Penyediaan Penyata Modal secara berkala membantu individu untuk memantau perkembangan kewangan peribadi dan menentukan anggaran nilai bersih mereka.

Walau bagaimanapun, jika individu menerima notis atau arahan khusus dari Lembaga Hasil Dalam Negeri (LHDN) untuk menyediakan Penyata Modal, mereka perlu mematuhi arahan tersebut dan menyediakan Penyata Modal dalam tempoh yang ditetapkan.

Jadi, walaupun tidak wajib secara umum, individu mungkin diberi arahan khusus untuk menyediakan Penyata Modal jika LHDN memandang perlu.

Apa yang perlu di masukkan di dalam Penyata Modal atau Capital Statement
Dalam Penyata Modal atau Capital Statement, terdapat beberapa komponen utama yang perlu dimasukkan. Ini termasuk, tetapi tidak terhad kepada:

1. Hartanah dan Harta Benda:

– Senaraikan semua harta benda yang anda miliki, termasuk rumah, tanah, dan harta bergerak seperti saham dan pelaburan.

– Sertakan butiran seperti tarikh pembelian, nilai, dan maklumat mengenai pindahan hartanah.

2. Liabiliti:

– Nyatakan semua liabiliti yang anda tanggung, seperti pinjaman perumahan, pinjaman peribadi, kad kredit, atau apa-apa hutang lain.

– Sertakan butiran seperti jumlah hutang, kadar faedah, dan tempoh bayaran.

3. Pendapatan:

– Catat semua jenis pendapatan yang anda peroleh, termasuk pendapatan dari pekerjaan, dividen, komisen, pendapatan kontrak, pendapatan sewaan, dan lain-lain.

– Sertakan butiran seperti sumber pendapatan, jumlah, dan tarikh penerimaan.

4. Perbelanjaan Peribadi:

– Senaraikan perbelanjaan peribadi seperti kos makanan, perbelanjaan harian, perbelanjaan perubatan, percutian, dan sebagainya.

– Butiran yang diperlukan termasuk jumlah, tarikh, dan perincian perbelanjaan.

5. Asas Tahunan (Base Year) :

– Nyatakan asas tahunan atau tahun permulaan bagi Penyata Modal. Ini adalah tahun aset dan liabiliti pertama kali dicatat dan akan menjadi asas untuk perbandingan di masa depan.

6. Pengiraan Baki Aset dan Liabiliti:

– Hitung baki semasa aset dan liabiliti pada akhir tahun yang berkenaan.

– Ini melibatkan pengiraan jumlah semasa aset dan liabiliti serta perubahan yang terjadi sepanjang tahun tersebut.

7. Hutang dan Pelaburan Lain:

– Jika anda mempunyai hutang atau pelaburan yang tidak termasuk dalam kategori di atas, nyatakan juga butiran tentang mereka.

8. Pendapatan Tambahan:

– Nyatakan sumber pendapatan tambahan seperti pendapatan daripada simpanan tetap, akaun semasa, REITs, dan lain-lain.

9. Perbelanjaan Tambahan:

– Jalamkan perbelanjaan lain yang tidak termasuk dalam perbelanjaan peribadi utama.

10. Kemasukan dan Perbelanjaan Bersama Pasangan:

– Jika anda berkahwin, anda mungkin perlu menyertakan maklumat berkaitan dengan pendapatan, harta benda, dan liabiliti pasangan anda.

11. Pendapatan Luar Negara:

– Jika anda mempunyai akaun bank di luar negara dengan transaksi besar, anda perlu melaporkan maklumat ini.

12. Pendapatan Luar Biasa:

– Jika anda menerima pendapatan luar biasa seperti warisan atau keuntungan tiba-tiba, anda perlu menyertakan butiran tentang pendapatan ini.

Ingatlah untuk menjaga rekod dan dokumen kewangan yang berkaitan sebagai sokongan kepada maklumat yang anda masukkan dalam Penyata Modal. Kemasukan butiran yang tepat dan teliti adalah penting untuk memastikan pematuhan cukai yang betul.

Jika ada masalah di dalam Penyata Modal atau Capital Statement ini dan anda memerlukan khidmat konsultan bagi membantu, anda boleh click link di bawah ini untuk info lanjut:

Daftar – https://perwarisanperniagaan.com/capital-statement/

Niche: Diskusi Bisnes
 
  1. No comment yet!
Your Comment: Max 1000 characters.
Login Email:
Password:
Tips: Free Registration ¤ Lost Password?
Warning!
1. NEVER give UPFRONT PAYMENT (deposit) to any Money Lenders. Upfront Payment is 100% scam!
2. NEVER give advance payment to sellers you don't know or sellers with no office/home address.
3. NEVER pay for any products or services with CASH except for C.O.D!
4. Majalah.com NEVER send any business offers to anyone and we never offer our users' details for sale.
Disclaimer. Messages posted to our forum are solely the opinion and responsibility of the person posting the message. We assumes absolutely no responsibility for any loss (time/money/energy) as a result of using the information posted in this forum. We do not endorse, support, represent or guarantee the truthfulness, accuracy or reliability of any topics/messages posted here. We reserve the right to delete or edit your topics or comments. Your visiting of this site shall be deemed as your acceptance of this disclaimer.