Jumlah Bandar Besar di Johor pada 2010


Anggaran Menurut Statistic 2010, 2015 & 2017
Bandar
Populasi
Negeri
1Johor Bahru1,386,569Johor
2Batu Pahat417,458Johor
3Kluang298,332Johor
4Kulai251,659Johor
5Muar247,957Johor
6Kota Tinggi193,210Johor
7Segamat189,820Johor
8Pontian155,541Johor
9Ledang136,853Johor
10Mersing70,894Johor
Total3,348,293
Jumlah Penduduk Menurut Statistik 2010
1,674,000 - Kuala Lumpur
73,000 - Putrajaya
88,000 - Labuan
3,362,000 - Johor
1,949,000 - Kedah
1,589,000 - Kelantan
823,000 - Melaka
1,029,000 - Negeri Sembilan
1,501,000 - Pahang
2,379,000 - Perak
235,000 - Perlis
1,575,000 - Pulau Pinang
3,260,000 - Sabah
2,487,000 - Sarawak
5,502,000 - Selangor
1,055,000 - Terengganu
28,581,000 - Jumlah Anggaran 2010