One Stop Global Construction

Company Profile
NameMohd Fahme
Forum Nick
Mohd Fahme 2
CompanyOne Stop Global Construction (SA0489594-V)
URLwww.ehsantechnology.com
Handphone0132579940
Tel0132579940
AddressLot 4505 (A), Jalan Uganda
Kampung Jawa
41000 Klang, Selangor
MEJALANKAN PERKHIDMATAN:
ELEKTRIKAL | SIVIL | KEJUTERAAN | TEKNOLOGI MAKLUMAT | PEMBANGUNAN |
Classifieds
1Perkhidmatan Pemasangan Elektrik dan Air-Cond (0) - 13 Sep 2018, 12:05pm