IdeaPage


RD IdeaPage
Company Profile
NameHadi Shopper
Forum Nick
Hadi 181
CompanyIdeaPage
URLwww.facebook.com/RD-IdeaPage-104779291272681/
Handphone0146632623
AddressTaman Pasir Putih Fasa 3, Blok E Tingkat 3
Lot E-11-3
88200 Kota Kinabalu, Sabah
IdeaPage bertindak sebagai pejabat pentadbiran dan pengurusan virtual untuk para usahawan baru, kecil dan sederhana. Sebagai pejabat pengurusan kami akan sentiasa memastikan segala keperluan dan dokumen pentabiran perniagaan para usahawan sentiasa terkini, mengikut piawaian, direkod dan disimpan rapi. Kami akan sentiasa bertanggungjawab dalam mambantu menyiapkan segala urusan berkaitan dengan perlesenan, percukaian dan pendaftaran perniagaan sentiasa dikemaskini.

Para usahawan kini dapat memberi fokus penuh kepada pembangunan perniagaan mereka tanpa memikirkan bebanan kerja-kerja pentadbiran bagi menyokong segala kehendak untuk mencapai misi.

Perkhidmatan Sokongan Perniagaan meliputi :-
-Penyediaan segala kertas kerja dan kertas cadangan perniagaan termasuk penyediaan bajet, ramalan aliran tunai dan analisa
-Penyediaan segala dokumentasi berkaitan pendaftaran, permohonan kewangan dan tender perniagaan.
-Simpankira dan perakaunan perniagaan.
-Membuat semua kerja-kerja penyimpanan rekod, urusan surat menyurat dan komunikasi
-Pendaftaran cukai, pengiraan, pengisian borang cukai dan penghantaran.
-Membantu dalam mengendalikan penyelidikan pasaran, analisa produk serta mendapatkan platform perniagaan yang berdaya saing
Classifieds
12007 Bmw 5 Series 525i 2.5cc M-Sports (A) Reg 2007 - Kota Kinabalu (1) - 29 Jun 2020, 12:57pm
2Freelance - Akaun (1) - 17 Oct 2015, 11:32am